Norsk Porfyriforening

Pasientorganisasjon

Hovedformålet med Norsk Porfyriforening

 

 NPF skal spre kunnskap om porfyrisykdommene og på den måten være med på å forebygge sykdomsutbrudd hos anleggsbærere.

NPF skal gi støtte og råd til personer som har fått diagnosen porfyri - og også deres familiemedlemmer og pårørende - ved å ivareta deres interesser. 

 

 


VELKOMMEN

Norsk Porfyriforening - NPF, er en frivillig interesseorganisasjon for personer med ulike former for porfyrisykdommer og deres pårørende.

Ønsker du medlemskap eller har spørsmål omkring medlemskap er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

Tillitsverv i Norsk Porfyriforening

 

I tillegg til et fritt valgt styre har NPF ansatt daglig leder i redusert stilling.

NPF har likepersoner som tilbyr ordinære likepersonaktiviteter.