Norsk Porfyriforening

Pasientorganisasjon


 


NORSK PORFYRIFORENING ER OPPLØST


NPF - Norsk Porfyriforening ble oppløst som pasientorganisasjon

på årsmøtet den 17. august 2019. 

Ved spørsmål om porfyrisykdommer anmodes det om å kontakte 

NAPOS - Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer.